Maskinteknik i Malmö AB
Maskinteknik i Malmö logotyp

Före detta Mobergs Mekaniska  – en flexibel verkstad för tillverkning i korta serier med mer än 50 års erfarenhet och ett tätt, förtroendefullt samarbete med svensk industri.

 

Från idé till färdig funktion

Vi levererar kompletta specialmaskiner inklusive konstruktion, tillverkning, montering, drifttagning och CE-märkning.

 

Legotillverkning

Grundstommen inom vår produktion är maskiner och mekaniska komponenter i styckevis eller korta serier. All legotillverkning hos oss präglas av precision, kontroll och leveranssäkerhet.

 

Reservdelsakuten

Vi kan snabbt tillverka reservdelar lika originalen.

 

– Allt kan inte serietillverkas. För oss är special standard –

Er innovationspartner i södra Sverige

 

Legotillverkad detalj utfräst med hög precision
Har du en skruv lös? reservdelstillverkning
 • VI GÖR EN NY

  Allt kan inte serietillverkas och därför tillgodoser vi industrin med legotillverkning i enstyck och korta serier. Med en komplett verkstad med fräsning, svarvning, svetsning, plåtarbeten och montering kan vi tillverka en unik detalj eller maskin.

 • VI SPÄNNER DEN

  Med bra underhållsrutiner undviks många skador och reparationer. När vi levererat en anläggning är ett serviceavtal i någon form att rekommendera. Med en snabb och flexibel verkstad har vi möjlighet att reparera maskiner av skiftande slag.

 • VI SÄTTER DEN PLATS

  När det gäller montering av maskiner är Maskinteknik din samarbetspartner hela vägen. Från kapning och maskinbearbetning till att sista skruven är spänd. I vår monteringshall kommer eventuell el och pneumatik på plats och den kompletta funktionen kontrolleras.

 • VI UTVECKLAR DIN IDÉ

  För att veta om idén är tokig eller ej behöver ofta en prototyp byggas. Vi har en komplett mekanisk verkstad och många års erfarenhet i huset. Använd oss gärna som bollplank i utvecklingsarbetet. Våra kluriga konstruktörer tar fram CAD-underlag i två eller tre dimensioner. MaskinTeknik är den fjärde dimensionen.

Har du en skruv lös

 

Huset på Krusegatan 58
Här finns vi

 

Special, prototyp, serie och reservdelar