Maskinteknik i Malmö AB
Maskinteknik i Malmö logotyp
Maskinteknik i Malmös nya symbol - gripen

Case Stories

Några av våra mest
intressanta projekt

 

CITYTUNNELN –PROJEKTORKÅPOR

Problem / utmaning

Avancerade och dyrbara projektorer till Citytunneln i Malmö måste byggas in och skyddas för att klara en tuff miljö med värme, vibrationer och fint damm.

 

44 projektorer ska projicera lika många bilder på 7 meters avstånd med höga toleranskrav på höjd och inbördes delning. Förutom varierande takhöjd finns befintliga och planerade luftkanaler i vägen mellan tak och flera av projektorpositionerna.

 

Lösning

För att säkerställa att projektorkapslingarna skulle få tillräckligt bra funktion gjordes en prototypkapsling som sedan testades på plats i tunneln. På prototypen identifierades eventuella svagheter för att optimera en fullgod funktion i alla 44 kapslingar. Efter prototypen kunde samtliga enheter tillverkas och monteras utan några efterjusteringar. Helt asymmetriska specialanpassade fackverkskonstruktioner fick i vissa fall göras för att kringgå hinder i taket.

 

Ett komplext projekt innefattande konstruktion och tillverkning av finmekaniska justeringsanordningar, kompakta plåtkapslingar och specialutformade fackverksstolpar. Allt monterat på plats hängande från taket i slutfasen av ett stort tunnelprojekt med rigorösa miljö- och säkerhetskrav.

 

Peter Larsson, konstruktionsansvarig & projektledare:

"Fantastiskt att slutjusteringar som gjordes i prototypen i ett enda steg gav 44 st helt felfria kapslingar.”

Montering av specialtillverkade projektorkåpor i Citytunneln i Malmö

KLIPPO – LOGOTYPFRÄS

Problem / utmaning

För att få fram aluminiumglansen mot den rödlackerade kåpan var Klippo tvungna att slipa ner de i gjutgodset förhöjda bokstäverna. Detta arbete utfördes delvis manuellt och var ett tungt, bullrigt och dammigt arbetsmoment som behövde byggas bort. Samtidigt behövde också kapaciteten höjas.

 

Lösning

En halvautomatisk specialfräsmaskin som placeras i direkt anslutning till lackeringslinjen med fixturer och program anpassade för olika modeller.

 

Med noggrann avståndsmätning och skärande verktyg fräses förhöjningarna på gjutgodset av med en jämn och hög kvalitet.
Detta medförde inte bara förhöjd kapacitet och en ergonomisk förbättring med minskat buller och damm utan även högre och jämnare kvalitet på företagets välkända logotyp.

 

Produktionschefen uttryckte sig så här efter tusentals bearbetade produkter:

 

"Om vi behöver utöka kapaciteten med ytterligare en maskin, så ska den vara exakt lika den första."

Klippo gräsklippare, specialfräsmaskin tillverkad av Maskinteknik i Malmö

Vi har en referenslista uppdelad i olika arbetsområden som vi gärna lämnar ut vid förfrågan.

 

Några exempel på välkända företag som anlitar oss ser ni nedan, men kontakta oss gärna för en mer detaljerad
referenslista med både stora och små företag i olika branscher.

Exempel på kunder till Maskinteknik i Malmö

 

© 2020 MASKINTEKNIK I MALMÖ AB  ·  FÖRETAGSVÄGEN 29  ·  232 37 ARLÖV  ·  040 680 80 66  ·  INFO@MTMALMO.SE

Special, prototyp, serie och reservdelar